Projeler (Yürütücü ve Araştırmacı)

  1. “Petrol ve Gaz Boru Hatları İçin Korozyona Dayanıklı Gömlek Giydirilmiş Boruların Sonlu Elemanlar Analizi", The Petroleum Institute, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 01.01.2015-31.12.2015, Bütçe: 160000 Dirham ($43559)

  2. “Petrol ve Gaz Endüstrisindeki Isı Değiştiricileri İçin Süperplastik Malzemeler", The Petroleum Institute,  Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, Proje Kodu: 15325, 01.01.2015- 31.12.2015, Bütçe: 169750 Dirham ($46213)

  3. “Şekillendirme Sınır Diyagramının Geliştirilmiş Analitik Modeller Kullanılarak Tahmin Edilmesi”,  The Petroleum Institute, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, Proje Kodu: 61210, 01.01.2012-31.12.2012,  Bütçe: 70.000 Dirham ($19.061)

  4. “Sıcaklık ve Deformasyon Hızının Şekillendirilebilmeye Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), Proje No: 106M058, 01.08.2006-01.08.2008, Bütçe: 225.100 TL

  5. “İki Fazlı Çeliklerde Şekillendirme Hızının Şekillendirilebilirliğe Etkisinin İncelenmesi”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), Proje No:109M032, 01.09.2009-01.02.2010, Bütçe: 24.900 TL

  6. “İki Eksenli Gerdirme Testi Datalarının İnce Sac Metal Şekillendirme Sonlu Elemanlar Yazılımlarında Kullanımının Araştırılması”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK),  Proje No: 107M596, 01.02.2008-01.02.2010, Bütçe: 226.730 TL

Danışman

  1. "Otomotivde Torpido Traversi Parçalarının Sac Magenzyum Alaşımı Kullanılarak Üretimi", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), Proje No: TEYDEB-3100006, 2010-2011.

  2. "Baskı Plakasına Süzdürme Çubuğu Eklenmesiyle Alaşımlı Alüminyum Sacların Hidro Şekillendirme Yöntemi İle Şekillendirilebilme Kabiliyetinin Artırılması", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,(TÜBİTAK), Proje No: 108M516,  2009-2011.

  3. "Titanyum Alaşımlarının Şekillendirilmesinde Ön Gerilme ve Sıcaklığın Etkilerinin İncelenmesi", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), Proje No: TEYDEB-3080514, 2008-2011.

  4. "Metallerin Elektrolitik Plasma Yüzey Kaplama Yöntemiyle Yüzey Modifikasyonu ve Sertleştirilmesi", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), Proje No: 105M184, 2006-2008.